Nhờ tìm được cách hỗ trợ điều trị rối loạn lo âu phù hợp mà từ một người thường xuyên hồi hộp, lo lắng, không làm gì được, chỉ nằm li bì ở nhà mà cuộc sống của anh Phạm Hồng Vinh (sinh năm 1978, ở Tổ 1, ấp Trại Bí, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ni