Rối loạn lo âu gây ảnh hưởng rõ rệt tới tinh thần và sức khỏe của người bệnh. Bên cạnh đó, những hoạt động sinh hoạt và giao tiếp của họ cũng bị hạn chế. Video sau sẽ đề cập những lưu ý trongviệc chăm sóc sức khỏe như sau