Bệnh mất ngủ không có xét nghiệm nào để xác định rõ ràng. Hiện nay để xác định một người có mắc bệnh mất ngủ hay không sẽ có bảng câu hỏi để đánh giá thời gian ngủ, chất lượng giấc ngủ từ đó đưa ra kết luận chính xác người đó có bị mất ngủ hay không.