Bệnh mất ngủ kéo dài nếu không được điều trị sớm có thể khiến sức khỏe tâm thần giảm sút, một trong những hậu quả nghiêm trọng. Lắng nghe phân tích chi tiết của chuyên gia Trần Nguyên Ngọc và chuyên gia Phan Nguyên Huy qua video sau.