Để cải thiện tình trạng mất ngủ, bạn cần đảm bảo vệ sinh giấc ngủ. Thực hiện tốt các nguyên tắc trị mất ngủ sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng mất ngủ đáng kể. Cùng lắng nghe phân tích chi tiết của chuyên gia Trần Nguyên Ngọc qua video sau.