Suốt 5-6 năm liên tục bị mất ngủ kinh niên hành hạ, khiến chị Vũ Thị Niên (sinh năm 1972 ở thôn Hà Loan, xã Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương) vô cùng mệt mỏi. Vậy mà chỉ sau 3 tháng sử dụng Kim Thần Khang cuộc sống của chị như “hồi sinh” trở lại.