Mất ngủ kéo dài có thể có nguyên nhân do suy nhược thần kinh. Để chữa mất ngủ kéo dài cần dùng thuốc trong thời gian dài để tạo thành thói quen sau đó mới giảm liều từ từ. Nếu đang điều trị mà dừng đột ngột sẽ khiến cho việc điều trị khó khăn hơn.