Chữa suy nhược thần kinh không dùng thuốc đang là biện pháp được nhiều người áp dụng. Điển hình cho dòng sản phẩm này đó là Kim Thần Khang. Vậy lứa tuổi nào có thể dùng được sản phẩm này và có dùng lâu dài được không?