Tình trạng ngủ li bì từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối và sau đó không ngủ được nữa thì có phải là dấu hiệu của bệnh mất ngủ không? Phát hiện sớm dấu hiệu của bệnh mất ngủ sẽ giúp người bệnh có hướng điều trị kịp thời.