Hậu quả của suy nhược thần kinh đối với sức khỏe con người như thế nào? Suy nhược thần kinh ngày càng có xu hướng trẻ hóa và những hậu quả của suy nhược thần kinh đối với sức khỏe con người là vô cùng nghiêm trọng.