Ngày 30/10/2020, Hội nghị khoa học thường niên của Hội tâm thần học Việt Nam đã diễn ra với sự tham gia của hơn 200 chuyên gia, bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực Tâm thần kinh Trong Hội nghị lần này, KIM THẦN KHANG đã được giới chuyên gia đánh giá cao.