Những người bị mất ngủ dài ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, giảm năng suất làm việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Hãy lắng nghe phân tích chi tiết của chuyên gia Trần Nguyên Ngọc qua video này.