Theo chuyên gia Lâm Tứ Trung, mất ngủ kéo dài với mỗi người đều có một đặc điểm riêng. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh của mỗi người mà từ đó có cân nhắc việc điều trị. Lắng nghe câu trả lời của chuyên gia Lâm Tứ Trung qua video sau đây.