Như chúng ta đã biết giấc ngủ có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe. Để trả lời cho câu hỏi mất ngủ là gì chúng ta cần biết thời gian ngủ của từng lứa tuổi là bao lâu. Hãy lắng nghe phân tích của chuyên gia Trần Nguyên Ngọc qua video sau đây.