Theo nghiên cứu, các trường hợp giấc ngủ vào một thời điểm khác với bình thường gọi là rối loạn nhịp thức ngủ. Nếu tình trạng mất ngủ về đêm này kéo dài sẽ gây ra mệt mỏi. Hãy lắng nghe chi tiết tư vấn của chuyên gia Lâm Tứ Trung qua video này.