Để phòng ngừa bệnh mất ngủ, chúng ta cần thay đổi lối sống, hạn chế stress, hạn chế tiếp xúc với các chất kích thích,... Ngoài ra, chúng ta cần dự phòng ngay từ lúc còn trẻ và phối hợp sử dụng Kim Thần Khang để việc dự phòng bệnh mất ngủ đạt hiệu quả.