Suy nhược thần kinh là gì và có nguyên nhân do đâu? đang trở thành mối quan tâm lớn của nhiều người bởi bệnh ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Hãy lắng nghe phân tích của GS.TS Nguyễn Văn Chương về vấn đề này.