Sự căng thẳng cảm xúc kéo dài dẫn đến suy nhược thần kinh.Bệnh chủ yếu do những nhân tố gây chấn thương tâm thần tác động trên người bệnh, thông thường cường độ không mạnh lắm nhưng kéo dài.