Hiện nay, số lượng người cao tuổi ở Việt Nam không ngừng gia tăng. Cùng với sự già hóa của dân số là sự gia tăng các bệnh thực thể. Rối loạn lo âu và trầm cảm chính là một trong những vấn đề tâm lý phổ biến nhất.