Một người bình thường cần duy trì giấc ngủ từ 6 -8 tiếng. Nếu để tình trạng mất ngủ kéo dài, sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Để hiểu rõ hơn về bệnh mất ngủ, hãy lắng nghe phân tích chi tiết của chuyên gia Lê Văn Nhân qua video này.