Kim Thần Khang vinh dự trở thành giải pháp tăng cường sức khỏe thần kinh dẫn đầu tại Hội nghị khoa học thường niên của Hội tâm thần học Việt Nam đã diễn ra rất thành công tại KS Kim Liên - TP Hà Nội.