Tại Việt Nam, do sự phát triển của xã hội, chúng ta ngày càng phải tiếp nhận nhiều thông tin để theo kịp với thời đại, chính vì vậy một số nhà nghiên cứu cho rằng ít nhiều trong cuộc sống số người có thể mắc phải suy nhược thần kinh khoảng 52%.