Xin cho biết tên đơn vị bào chế dược phẩm Kim Thần Khang a. Cảm ơn nhiều.
Trả lời: