Suy nhược thần kinh có biểu hiện khác phong phú, trong đó 4 dấu hiệu sau đây được xem là phổ biến và đặc trưng của bệnh.