Mất ngủ kéo dài khiến nhiều người rơi vào tình trạng mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Vậy, phải làm sao để xác định chính xác tình trạng mất ngủ. Lắng nghe câu trả lời của chuyên gia Trần Nguyên Ngọc và chuyên gia Phan Nguyên Huy qua video này.