Kim Thần Khang là sự kết hợp giữa các vị thảo dược quý như hợp hoan bì, ngũ vị tử, viễn chí, uất kim, toan táo nhân, hồng táo, từ đó tạo ra công thức giúp tăng cường sức khỏe hệ thần kinh, cải thiện sức khỏe người dùng.