Chứng mất ngủ được chia thành 3 loại, mất ngủ đầu giấc tức là khó đi vào giấc ngủ. Loại thứ 2 là mất ngủ giữa giấc và loại thứ 3 là mất ngủ cuối giấc. Để hiểu rõ hơn về chứng mất ngủ, hãy lắng nghe phân tích chi tiết của chuyên gia Lâm Tứ Trung .