Việc sử dụng thuốc là con dao 2 lưỡi, sử dụng đúng sẽ có tác dụng điều trị, sử dụng sai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mời bạn lắng nghe phân tích chi tiết của chuyên gia Trần Nguyên Ngọc qua video này.