Tình trạng mất ngủ thường xuyên, mất ngủ kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, chất lượng công việc và cuộc sống. Vậy người bị mất ngủ kéo dài, hay thức giấc nửa đêm phải làm sao để cải thiện?